top of page

אודות המשרד

מומחה בנחלות ומושבים

אריה חייקין עורך דין

Homeowners

לווי משפטי בהקמת פרויקטים מסחריים, טיפול בנושאים משפטיים וכלכלים והסדרתם מול רשויות מונציפליות ומשרדי ממשלה, לרבות משא ומתן מול רשות מקרקעי ישראל.

 

לווי הפרויקטים נעשה משלב התכנון ועד למסירתם כמבנים מאושרים כחוק.

עסקאות מקרקעין במגזר החקלאי, התמודדות עם סוגייות מורכבות בנחלות חקלאיות ומשקי עזר, אגודות שיתופיות וועדים מקומיים.

לווי משפטי לאגודות חקלאיות, וועד מקומי.

הפשרת קרקעות ושינוי יעוד - ליווי לקוחות מול ועדות תכנון בשינוי יעוד תוך שיתוף פעולה עם טובי המתכננים והאדריכלים בארץ.

עסקאות מקרקעין ונדל״ן במגזר העירוני, מכירה, השכרה, רכישת דירה מקבלן.

944b4204-03bc-4294-91c5-94805ace44ae.jpg

המשרד עורך עבור לקוחותיו צוואות על כל סוגיהן, מטפל בבקשות במתן צו קיום צוואה וצו קיום ירושה מול רשם הירושות ומול בתי דין דתיים, הסדרה וחלוקת משאבים במסגרת משפחתית וטיפול בדור הצעיר - דור ההמשך.

דור המשך.jpg
bottom of page