top of page

לווי פרויקטים

מומחה בנחלות ומושבים

אריה חייקין עורך דין

מגדל המים שימש כמאגר מים להשקייה חקלאית ולחדר נשק בשנות ה 30 למדינה, שופץ לקראת מסיבות 80 שנה להוסדות מושב ביתן אהרון.

לאחר שיפוץ המגדל ייעודו שונה לארכיון המושב שלצידו נבנתה אנדרטה חדשה לזכר הנופלים במערכות ישראל.

שיפוץ המגדל נעשה בהנחיה ייזום משפטי ובליווי צמוד של עו״ד אריה חייקין.

צביה דגני מכפר ויתקין - אדריכלית שלוותה את הפרויקט.

שיפוץ המגדל משמש מודל למושבים נוספים הנערכים לשחזור ושיפוץ אתרים לשימור.

מגדל המים לפני השיפוץ

מגדל המים

מגדל המים במושב ביתן אהרון - טרם השיפוץ.

תחנת דלק

תחנת דלק בשלבי הקמה סופיים הקמה

976512ae-f73e-496d-9de7-6e423b631258.jpg

תחנת הדלק כיום

bottom of page